Phương Trinh cho biết cô vừa khám phá ra một bí quyết ăn kem mà không lo tăng cân. Bí quyết đó là gì, khi được hỏi cô cười bảo tạm thời sẽ... "ém" lại.
 Phát hiện trên tường có dòng chữ Angele gần giống với Angela - nick name của mình, nên Phương Trinh cùng Quốc Thuận liền tạo dáng chụp ảnh lưu niệm.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: